top of page

אבטחת מידע, סייבר והגנת פרטיות

Cyber-Ex הינה חברת ייעוץ המתמחה בתחום אבטחת מידע, סייבר והגנת פרטיות.

חברתנו מתמחה בתקנות הגנת הפרטיות האירופאיות GDPR ורגולציית CCPA (ארה"ב) וכן בהטמעת מערכות ניהול אבטחת מידע. 

יועציה, בעלי הסמכה רשמית  כמטמיעי רגולציית GDPR בארגונים, הסמכות בינלאומיות של ארגון IAPP, והסמכות בינלאומיות  של ארגון ISACA

bottom of page