top of page

ליווי והטמעת רגולציות רפואיות

בתחום אבטחת המידע

HIPAA ISO 27799 FDA

חברות בתחום המוצרים הרפואיים נדרשות לעמוד בדרישות רגולטוריות מגוונות בתחום אבטחת המידע.

Health Insurance Portability and Accountability Act - HIPAA

הינו חוק פדרלי אמריקאי אשר נועד להסדיר את העברות המידע והרשומות הרפואיות הדיגיטליות בין גופים

במגזר הרפואה והביטוח האמריקאי. 

במסגרת זו חברות המעבדות מידע עבור ספקי שירותי בריאות אמריקאיים עשויות להידרש במסגרת ההסכמים 

המסחריים לעמוד בדרישות רגולציית HIPAA בתחום אבטחת המידע.

חברתנו בעלת ניסיון רב בביצוע פרויקטי הטמעה של תקנות HIPAA וכן בעלי ההסמכה היוקרתית 

CHP- Certify HIPAA Professional.

תקן ISO 27799

תקן ISO 27799 הינו תקן בינלאומי לאבטחת מערכות מידע בתחום הבריאות, שפורסם בסוף שנת 2010 על ידי ארגון התקינה הבינלאומי - ISO.

התקן מתבסס על התקן הכללי לאבטחת מידע ISO 27001, ומטרתו לתת כלים בידי ארגונים רפואיים, לצורך הגנה על מידע רפואי אישי שברשותם.

בהנחיית משרד הבריאות, נדרשים בשנים האחרונות גופי הרפואה (קופות חולים, בתי חולים וכו') ושרשרת האספקה שלהם לעמידה בדרישות התקן.

 

חברתנו בעלת ניסיון רב בביצוע פרויקטי הטמעה של תקן ISO 27799  בחברות וארגונים בתחום הרפואה.

 

FDA Cyber security

יצרני ציוד רפואי נדרשים לעמוד בדרישות FDA. 

בשנים האחרונות פרסום ה-FDA הנחיות לישום בקרות אבטחת מידע בציוד רפואי לפני הגשתו לאישור וכן לאחר 

יציאת המוצר לשוק.  

חברתנו בעלת ניסיון רב בביצוע פרויקטי הטמעת דרישות אבטחת מידע של ה-FDA במוצרים רפואיים וליווי הארגונים בנושא זה לקראת הגשת המוצר לאישור ה-FDA.

לשאלות ותיאום פגישת ייעוץ והתאמה ללא עלות

התקשר 054-4811963 או פנה בדוא"ל info@agproman.co.il

 

bottom of page