top of page

יישום והטמעת תקנות הגנת הפרטיות

(אבטחת מידע) החדשות

תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת המידע) התשע"ז -2017 הינן תקנות המפרטות את אופו יישום חובת

אבטחת המידע כפי שמוטלת בחוק הגנת הפרטיות הישראלי על כל גורם המנהל או מעבד מאגר של

מידע אישי.

מטרתן של התקנות הינן הפיכת אבטחת המידע לחלק משגרת ניהול הארגון.

התקנות נכנסו לתוקף בתאריך 8.5.2018.

 

בין שאר החידושים , מטילות התקנות חובת דיווח על אירועי אבטחת מידע לרשות להגנת הפרטיות, ולפי דרישתה גם לאנשים עליהם המידע נחשף.

 

התקנות חלות על כל בעלי, מנהלי ומחזיקי מאגרי המידע מכל סוג, כאשר יש אבחנה בין ארבעה סוגי מאגרים, בהתאם לרמת האבטחה הנדרשת בהם.

הרשות להגנת הפרטיות, כגוף הרגולטורי האחראי על אכיפת התקנות, מבצעת ביקורות רבות באופן שוטף בארגונים על מנת לוודא יישומן.

חברתנו מתמחה בליווי הארגון והטמעת התקנות בניהולו השוטף. פעילות זו כוללת בין השאר, כתיבת נהלי אבטחת מידע והטמעת בקרות אבטחת מידע כנדרש בתקנות וכן מתן שירותי מנהל אבטחת מידע וממונה על הגנת הפרטיות.

יועצינו בעלי הסמכות מקצועיות בין לאומיות בתחום אבטחת המידע והגנת הפרטיות.

 

לשאלות ותיאום פגישת ייעוץ והתאמה ללא עלות

התקשר 054-4811963 או פנה בדוא"ל info@agproman.co.il

bottom of page