top of page

הטמעה ויישום תקנות GDPR

CCPA רגולציות פרטיות 

תקנות הגנת המידע האירופאיות החדשות GDPR - General data protection regulation

ותקנות הגנת המידע הקליפורניות החדשות (CCPA - California consumer privacy act) נכנסו לתוקפן.

התקנות החדשות מסמנות ראיה רחבה ושינוי משמעותי בדרך בה על ארגונים לשמור על מידע אישי. התקנות מקנות ליחידים  זכויות חדשות ועל ארגונים המחויבים ביישום התקנות לנקוט באמצעים ארגוניים וטכניים להגנה על מידע אישי.

מי מחויב ביישום התקנות ?

כל ארגון אשר המעבד מידע המוגדר כמידע אישי נדרש ליישום התקנות, ללא קשר למקום התאגדותו או מושבו.

השירותים הניתנים על ידנו :

פרויקט הטמעת הרגולציה בליווי של יועץ מומחה בעל ניסיון רב והסמכות בינלאומיות (ובכלל זה בעל הסמכה כמטמיע רגולציית GDPR בארגונים).

שלבי התהליך כוללים :

  • מיפוי נתונים קיימים - ביצוע של מיפוי מאגרי המידע הקיימים, רלוונטיות והתאמתם לתקנות.

  • ביצוע סקר פערים  - ביצוע תהליך סדור לאיתור פערים קיימים מול דרישות התקנות .

  • ביצוע סקר סיכוני הגנת מידע - DPIA - Data protection impact assessment - ביצוע סקר הגנת מידע בהתאם לדרישות התקנות וע"פ מתודולוגיית הערכה מאושרת.

  • הכנת תכנית עבודה להטמעת פערים מהתקנות וליווי אישי של יועצינו ביישומה.

  • ליווי התהליך עד להשלמת היישום וקבלת אישור סיום התהליך בהצלחה מחברתנו. 

 

שירותים משלימים :

  • שירותי אחראי הגנת נתונים - DPO - Data protection officer  

 

לשאלות ותיאום פגישת ייעוץ והתאמה ללא עלות

התקשר 054-4811963 או פנה בדוא"ל info@agproman.co.il

 

bottom of page